W dniu 25 stycznia 2019 roku, w naszej szkole gościła Pani dr. hab. Imelda Chłodna-Błach z katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Pani profesor poprowadziła wykład na temat mnemotechniki, czyli metody ułatwiającej szybkie zapamiętywanie, przechowywanie i przypominanie sobie informacji.

Jedną z metod których się nauczyliśmy, była metoda zakładek liczbowych polegająca na wykorzystaniu podobieństw kształtu cyfr do konkretnych przedmiotów. Aby moc posługiwać się tą metodą, należy stworzyć skojarzenia cyfr z obrazkami. W zakresie od 1 do 10 cyfry kojarzą się z obrazkiem najbardziej przypominającym z wyglądu daną cyfrę.

Poznaliśmy również technikę słów zastępczych (TSZ). Aby móc z niej skorzystać, potrzeba twórczej wyobraźni i umiejętności budowania skojarzeń. Technika słów zastępczych pozwala wizualizować pojęcia abstrakcyjne i słowa niezrozumiałe, czyli informacje, które trudno sobie wyobrazić. Wykorzystanie TSZ jest szczególnie przydatne w zapamiętywaniu słów w obcym języku, oraz terminologii naukowej. Podstawowa zasada stosowania TSZ składa się z czterech faz. Pierwsza to dzielenie obcego słowa na części lub sylaby, w sposób intuicyjny. W drugiej fazie części lub sylaby słowa obcego zamieniamy na obrazowe odpowiedniki, korzystając z bogactwa i znajomości języka ojczystego. W trzeciej fazie należy sprawdzić podobieństwo brzmieniowe słowa obcego z naszym utworzonym obrazem. W czwartej fazie jeżeli uczymy się zwrotów lub zdań, to każde słowo zamieniamy w obraz, a następnie łączymy za pomocą łańcuchowej metody skojarzeń (ŁMS).

 Uważam, że wykłady przeprowadzone przez Panią Profesor były bardzo ciekawe. Dzięki nim mieliśmy możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu mnemotechniki, która zwłaszcza teraz podczas edukacji szkolnej jest bardzo istotna. 

Gabriela Wójcik 

 

Mnemotechnika 2...
Mnemotechnika 25.01.2019 Mnemotechnika 25.01.2019
Mnemotechnika 2...
Mnemotechnika 25.01.2019 Mnemotechnika 25.01.2019
Mnemotechnika 2...
Mnemotechnika 25.01.2019 Mnemotechnika 25.01.2019
Mnemotechnika 2...
Mnemotechnika 25.01.2019 Mnemotechnika 25.01.2019
Mnemotechnika 2...
Mnemotechnika 25.01.2019 Mnemotechnika 25.01.2019
Mnemotechnika 2...
Mnemotechnika 25.01.2019 Mnemotechnika 25.01.2019
Mnemotechnika 2...
Mnemotechnika 25.01.2019 Mnemotechnika 25.01.2019
Mnemotechnika 2...
Mnemotechnika 25.01.2019 Mnemotechnika 25.01.2019
Mnemotechnika 2...
Mnemotechnika 25.01.2019 Mnemotechnika 25.01.2019
Mnemotechnika 2...
Mnemotechnika 25.01.2019 Mnemotechnika 25.01.2019