3.12.2019 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce odbyła się " I Olimpiada Wiedzy o Kurpiach". Olimpiada skierowana była do uczniów szkół średnich z Ostrołęki, powiatu ostrołęckiego, przasnyskiego i łomżyńskiego. Organizatorem był Związek Kurpiów, Współorganizatorem - Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce. Instytucjami wspierającymi i współfinansującymi był Powiat Ostrołęki, Miasto Ostrołęka, Powiat Przasnyski, Powiat Łomżyński, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, zaś Mazowiecki Kurator Oświaty objął Olimpiadę swoim patronatem.

Nasi uczniowie pod kierownictwem Pani Anety Bednarczyk zajęli I miejsce. Serdecznie gratulujemy Darii Kuzi, Patrycji Prusaczyk i Patrykowi Sakowskiemu. Życzymy dalszego rozwoju w mądrości i w pogłębianiu wiedzy.

zdjęcia