10.12.2019 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie, Mazowiecki Wicekurator Oświaty pani Dorota Skrzypek wręczyła 42 uczniom z terenu ostrołęckiej delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, stypendia prezesa Rady Ministrów.
Wśród wyróżnionych znalazł się również uczeń „KLASYKA” Patryk Sakowski.
Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
Po części oficjalnej, młodzież z tutejszej szkoły pod kierunkiem opiekunów przygotowała program słowno -muzyczny dotyczący Jerzego Różyckiego - jednego z trójki słynnych polskich kryptologów, którzy przed II wojną światową rozpracowali niemiecki system Enigmy, dotyczący szyfrowania przesyłanych informacji.