Warsztaty Dziennikarskie dla młodzieży w Ostrołęce

Media są trwale obecne w codziennym życiu. Na osobach tworzących je spoczywa ogromna odpowiedzialność; zobowiązanie do przekazania społeczeństwu prawdy. Nieraz jednak odbiorcy padają ofiarami manipulacji. Dlatego też należy ją rozpoznawać i poprzez to zrozumieć media.
Liceum Klasyczne im. Papieża Jana Pawła II w Ostrołęce, po raz kolejny podjęło się organizacji tegorocznych warsztatów dziennikarskich. Łącznie wzięło w nich udział ok. 340 uczniów z ostrołęckich szkół oraz Szkoły Podstawowej z Rzekunia, wraz z opiekunami. Warsztaty odbyły się w dniu 5 marca 2020 r. w Ostrołęckim Centrum Kultury.

„Nowe Widnokręgi – zrozumieć media”, to tytuł warsztatów.

Warsztaty prowadzili wykładowcy i szkoleniowcy z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a także redaktorzy, dziennikarze, montażyści i operatorzy z Radia Maryja i TV TRWAM. Ich celem było to, aby uczestnicy znali: różnicę pomiędzy komunikatem, informacją a opinią, perswazją a manipulacją; procentowy podział przekazu telewizyjnego; podstawowe terminy medialne; niejednoznaczność komunikatów medialnych. Natomiast wśród postaw, uczniowie zyskali świadomość samodzielnej oceny treści przekazu medialnego oraz zostali zachęceni do krytycznego  i  odpowiedzialnego przekazywania informacji.

 

Program warsztatów obejmował:
JĘZYK OBRAZU - podstawy przekazu telewizyjnego;
ŚWIATŁO I CIEŃ – podstawy przekazu telewizyjnego;
ŚWIAT DŻWIĘKU – mowa , śpiew, muzyka - podstawy dziennikarstwa radiowego;
SŁOWO W DRUKU - podstawy dziennikarstwa prasowego;

 

Celem warsztatów było zapoznanie uczestników ze znajomością różnic pomiędzy:
- komunikatem/informacją, opinią, perswazją, manipulacją;
- znajomością procentowego podziału przekazu telewizyjnego;

- podstawowymi terminami medialnymi;
- komunikatami medialnymi trudno jednoznacznie zakwalifikowanymi jako wyłącznie informacyjne, opiniotwórcze, perswazyjne lub zmanipulowane;

 

Uczestnicy warsztatów:
- potrafią wskazać podstawowe zakłamania przekazu medialnego;
- rozwijają świadomą postawę udziału w świecie mediów i korzystaniu z nich;
- pamiętają o konieczności świadomej oceny treści przekazu medialnego;
- są zachęcani do krytycznego oraz odpowiedzialnego przekazywania informacji;

 

Wywiad z panią Emilią Janusiewicz – nauczycielem języka angielskiego w Liceum Klasycznym, jednym z uczestników obecnych na warsztatach.

W jaki sposób można uświadamiać młodzież w rzeczywistości funkcjonowania mediów?
Uświadamiać młodzież w tych działaniach można poprzez udział w warsztatach – takich, jak te. Widzę, że młodzież jest zaangażowana w pracę, co ma ogromne znaczenie.

Czy bierze pani udział po raz pierwszy w tych warsztatach?
Tak, i bardzo mi się podobają. Są na tyle ciekawe, że nie czuje się znużenia, chce się pozostać do końca. Odbiór jest bardzo pozytywny, przekaz odnajduje odbiorców i nie ma czegoś takiego jak rozproszenie.

Który moment był dla pani najciekawszy?
Nie wiem, czy mogę wybrać jeden. Najbardziej podobał mi się moment z lampą, w którym było pokazane, że od montażu zależy to, jak to zrozumiemy. Czyli magia telewizji: to, co widzimy, niekoniecznie musi być całą prawdą. Całość warsztatów jest praktyczna i niezwykle potrzebna.

Patrycja Prusaczyk, Magdalena Suchecka,
Patryk Sakowski i Gabriela Wójcik
Uczniowie Liceum Klasycznego

 

W imieniu organizatorów pragnę podziękować Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, redaktorom, dziennikarzom, montażystom i operatorom z Radia Maryja i Telewizji Trwam za przeprowadzenie tegorocznych warsztatów. Warsztaty dziennikarskie są przeprowadzane nieodpłatnie. Dziękuję także dyrektorom ostrołęckich szkół, Ostrołęckiemu Centrum Kultury, Prezydentowi Miasta Ostrołęki, Przewodniczącemu Rady Miasta Ostrołęki wraz z radnymi, Firmie Trony, restauracji Nowa Ostoja za wsparcie w organizacji tegorocznych warsztatów dziennikarskich dla młodzieży.
Henryk Gut

 

 

D:.03.2020\W...
D:.03.2020\Warsztaty Dziennikarskie 5 marca 2020 D:.03.2020\Warsztaty Dziennikarskie 5 marca 2020
D:.03.2020\W...
D:.03.2020\Warsztaty Dziennikarskie 5 marca 2020 D:.03.2020\Warsztaty Dziennikarskie 5 marca 2020
D:.03.2020\W...
D:.03.2020\Warsztaty Dziennikarskie 5 marca 2020 D:.03.2020\Warsztaty Dziennikarskie 5 marca 2020
D:.03.2020\W...
D:.03.2020\Warsztaty Dziennikarskie 5 marca 2020 D:.03.2020\Warsztaty Dziennikarskie 5 marca 2020
D:.03.2020\W...
D:.03.2020\Warsztaty Dziennikarskie 5 marca 2020 D:.03.2020\Warsztaty Dziennikarskie 5 marca 2020
D:.03.2020\W...
D:.03.2020\Warsztaty Dziennikarskie 5 marca 2020 D:.03.2020\Warsztaty Dziennikarskie 5 marca 2020
D:.03.2020\W...
D:.03.2020\Warsztaty Dziennikarskie 5 marca 2020 D:.03.2020\Warsztaty Dziennikarskie 5 marca 2020
D:.03.2020\W...
D:.03.2020\Warsztaty Dziennikarskie 5 marca 2020 D:.03.2020\Warsztaty Dziennikarskie 5 marca 2020
D:.03.2020\W...
D:.03.2020\Warsztaty Dziennikarskie 5 marca 2020 D:.03.2020\Warsztaty Dziennikarskie 5 marca 2020
D:.03.2020\W...
D:.03.2020\Warsztaty Dziennikarskie 5 marca 2020 D:.03.2020\Warsztaty Dziennikarskie 5 marca 2020

 

WARSZTATY DZIEN...
WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 5 MARCA 2020 fot. Tomek Grzyb WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 5 MARCA 2020 fot. Tomek Grzyb
WARSZTATY DZIEN...
WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 5 MARCA 2020 fot. Tomek Grzyb WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 5 MARCA 2020 fot. Tomek Grzyb
WARSZTATY DZIEN...
WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 5 MARCA 2020 fot. Tomek Grzyb WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 5 MARCA 2020 fot. Tomek Grzyb
WARSZTATY DZIEN...
WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 5 MARCA 2020 fot. Tomek Grzyb WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 5 MARCA 2020 fot. Tomek Grzyb
WARSZTATY DZIEN...
WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 5 MARCA 2020 fot. Tomek Grzyb WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 5 MARCA 2020 fot. Tomek Grzyb
WARSZTATY DZIEN...
WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 5 MARCA 2020 fot. Tomek Grzyb WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 5 MARCA 2020 fot. Tomek Grzyb
WARSZTATY DZIEN...
WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 5 MARCA 2020 fot. Tomek Grzyb WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 5 MARCA 2020 fot. Tomek Grzyb
WARSZTATY DZIEN...
WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 5 MARCA 2020 fot. Tomek Grzyb WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 5 MARCA 2020 fot. Tomek Grzyb
WARSZTATY DZIEN...
WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 5 MARCA 2020 fot. Tomek Grzyb WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 5 MARCA 2020 fot. Tomek Grzyb
WARSZTATY DZIEN...
WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 5 MARCA 2020 fot. Tomek Grzyb WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 5 MARCA 2020 fot. Tomek Grzyb

 

WARSZTATY DZIEN...
WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 5 MARCA 2020 fot. Gabriela Wójcik WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 5 MARCA 2020 fot. Gabriela Wójcik
WARSZTATY DZIEN...
WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 5 MARCA 2020 fot. Gabriela Wójcik WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 5 MARCA 2020 fot. Gabriela Wójcik
WARSZTATY DZIEN...
WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 5 MARCA 2020 fot. Gabriela Wójcik WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 5 MARCA 2020 fot. Gabriela Wójcik
WARSZTATY DZIEN...
WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 5 MARCA 2020 fot. Gabriela Wójcik WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 5 MARCA 2020 fot. Gabriela Wójcik
WARSZTATY DZIEN...
WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 5 MARCA 2020 fot. Gabriela Wójcik WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 5 MARCA 2020 fot. Gabriela Wójcik
WARSZTATY DZIEN...
WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 5 MARCA 2020 fot. Gabriela Wójcik WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 5 MARCA 2020 fot. Gabriela Wójcik
WARSZTATY DZIEN...
WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 5 MARCA 2020 fot. Gabriela Wójcik WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 5 MARCA 2020 fot. Gabriela Wójcik
WARSZTATY DZIEN...
WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 5 MARCA 2020 fot. Gabriela Wójcik WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 5 MARCA 2020 fot. Gabriela Wójcik
WARSZTATY DZIEN...
WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 5 MARCA 2020 fot. Gabriela Wójcik WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 5 MARCA 2020 fot. Gabriela Wójcik
WARSZTATY DZIEN...
WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 5 MARCA 2020 fot. Gabriela Wójcik WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 5 MARCA 2020 fot. Gabriela Wójcik