Dnia 1 września 2020r.rozpoczął się rok szkolny. Na początku uroczystości głos zabrał dyrektor Pan Henryk Gut który na początku powitał rodziców, nauczycieli oraz uczniów szczególnie klas pierwszych. Następnie mówił o tym jak być człowiekiem, uczniem odpowiedzialnym, czym młoda osoba powinna się kierować: dobrem, pięknem i prawdą ,jakie wartości wyznawać a wyznawać powinno się wartości które są dla człowieka( m.in. patriotyzm np. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i poświęcenie setek Polaków za swoją Polskę) i za jaką cywilizacją opowiedzieć się: czy łacińska czy antycywilizacją. Kolejną rzeczą o czym mówił nasz dyrektor to plany na najbliższy czas oraz cele które każdy uczeń naszej szkoły powinien obrać, czyli dobrze uczyć się, rozwijać się duchowo i fizycznie. Na koniec Pan dyrektor mówił że życzy owocnej współpracy i tworzenia jak dotychczas atmosfery rodzinnej w szkole, bo taka była w ostatnich latach. Potem odbyły się spotkania z wychowawcami w klasach.