W ramach współpracy z naukowcami wyższych uczelni, kolejny raz gościliśmy w Liceum Klasycznym Pana Profesora Piotra Jaroszyńskiego- Kierownika Katedry Filozofii Kultury i Retoryki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.


Pan Profesor przybył do nas w ubiegły piątek 8.10.2021, aby spotkać się z uczniami i nauczycielami naszego liceum. Celem spotkania Mistrza z uczniami było przybliżenie zasad posługiwania się słowem w ramach przedmiotu Retoryka, który jest nauczany w Liceum Klasycznym. Pan Profesor wyjaśniał uczniom, że dzisiaj bardzo ważną umiejętnością jest posługiwanie się słowem czy to mówionym czy pisanym i dotyczy to każdego człowieka. Ponieważ zwierzęta nie mówią.


Dalej mistrz kontynuował, że w tradycji grecko-rzymskiej umiejętne posługiwanie się słowem dotyczyło przede wszystkim sądów, polityki i wychowania. Już w szkole średniej uczniowie powinni uczyć się tej umiejętności. Jak zauważył Pan Profesor uczniowie naszego liceum uczą się tej umiejętności na lekcjach retoryki. Rola nauczyciela mistrza jest nieodzowna w nabywaniu umiejętności pięknego wysławiania się, przekonywania i pisania. Poprzez naśladowanie sprawdzonych i wybitnych wzorów oraz ćwiczenia, każdy człowiek na miarę swoich możliwości, może osiągnąć umiejętność sprawnego posługiwania się słowem zarówno mówionym jak i pisanym.


Na zakończenie spotkania Pan Profesor wskazał naszym uczniom drogę w celu nabycia umiejętnego mówienia, przekonywania i pisania.


Tak jak śpiewać uczymy się śpiewając, chodzić chodząc, mówić mówiąc, pisać pisząc – innej drogi nie ma. Gorąco zachęcamy do przyjęcia wskazówek i naśladowania naszego mistrza.

 

Zdjęcia