Już wkrótce będziemy świętować w naszym życiu kolejne Boże Narodzenie, czyli wydarzenie, w którym Bóg przychodzi na świat jako Syn Boży. W ubiegły piątek z inicjatywy samorządu uczniowskiego w naszej szkole, odbyło się spotkanie opłatkowe uczniów i nauczycieli naszego „KLASYKA”.


Gościem honorowym spotkania był Pan Profesor dr hab. Piotr Jaroszyński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który połączył się z nami za pomocą aplikacji online. Celem naszego spotkania była dalsza integracja naszej młodzieży wokół wydarzenia jakim jest Boże Narodzenie. Zgodnie z piękną polską tradycją śpiewaliśmy kolędy, przy pięknej grze na organach naszej uczennicy Wiktorii. Ponadto dzieliliśmy się opłatkiem oraz składaliśmy sobie życzenia.


Zachowując naszą chrześcijańską tradycję musimy pamiętać, że Chrystus rodzi się po to, aby ludzkość mogła osiągnąć zbawienie. Uczmy się naszej wiary od takich mistrzów jak św. Jan Paweł II, bł. Stefan Kard. Wyszyński, którzy o polskich kolędach mówili, że zawierają całą teologię katolicką.


Następnie Pan Prof. Piotr Jaroszyński podzielił się z nami refleksją na temat Bożego Narodzenia. „Gdy przychodzi pełnia czasów, Bóg mając naturę Boską, przybiera naturę ludzką. W jakim celu. Gdy człowiek w raju okazał się nieposłuszny Bogu, utracił perspektywę życia wiecznego. Człowiek, dziedzicząc skutek grzechu pierworodnego, nie mógł uzyskać szczęścia wiecznego z Bogiem. Dlatego też Bóg w swojej miłości nieskończonej zsyła Syna jako Słowo Boże, który przyjmuje naturę ludzką, idzie dobrowolnie na krzyż, cierpi niewyobrażalnie za grzechy całej ludzkości po to, aby życie ludzkie nabrało sensu”.


Łatwo można zauważyć jak w dzisiejszych czasach odbywa się walka z Bogiem, by odebrać człowiekowi perspektywę życia wiecznego z naszym Stwórcą. Już wkrótce w naszych domach zbierzemy się przy wigilijnym stole, aby połamać się opłatkiem. Nie zapomnijmy o śpiewie kolęd aby w ten sposób uwielbiać Syna Bożego i Jego Matkę Maryję.


A więc śpiewajmy kolędy i to wszystkie zwrotki, oddając Bogu to co jest w nas najlepsze. Niech w te święta Bożego Narodzenia, Chrystus ma otwartą drogę do każdego z nas w Najświętszej Eucharystii. Niech narodzony Jezus Chrystus obdarza swoim błogosławieństwem czytających te słowa.
Henryk Gut