„DZIEŃ OTWARTY W LICEUM KLASYCZNYM”


W ubiegły piątek 27 maja 2022 r. uczniowie KLASYKA wraz z nauczycielami zorganizowali dzień otwarty dla uczniów klas ósmych z ostrołęckich szkół, potencjalnych uczniów Liceum Klasycznego.

 

Od samego rana zaczęli przybywać do naszej szkoły, uczniowie z ostrołęckich szkół. Przybyli mogli zapoznać się z propozycją dydaktyczną i wychowawczą Liceum Klasycznego. Na warsztat wzięto takie dziedziny z działalności Liceum Klasycznego jak sposób nauczania języków obcych, o których opowiadały: Pani Dominika Sakowska nauczycielka języka francuskiego i hiszpańskiego oraz Pani Anna Olszewska ucząca języka angielskiego, zwracająca uwagę na mowę w języku angielskim. O znaczeniu i przydatności języka łacińskiego w takich dziedzinach życia jak medycyna, prawo, filologia klasyczna, filologia polska , opowiadał Paweł Śpiewak - tegoroczny absolwent naszego liceum.

 

Przedstawiono także znaczenie kaligrafii w kształtowaniu charakteru i umiejętności koncentracji oraz cierpliwości. Retoryka to umiejętność posługiwania się pięknem słowa oraz stosowaniem prawdziwości argumentów, przekonywali uczniowie naszej szkoły.

 

Ponadto uczniowie mogli zobaczyć jaki wpływ na nasze zdrowie mają zajęcia gimnastyczno-sportowe w sali fitnes. Zagadnienia te objaśniali znakomici nauczyciele zajęć fizycznych w naszej szkole Państwo Marta i Sławomir Sobczakowie.

 

Tego dnia odwiedziło naszą szkołę kilkudziesięciu uczniów.

Zdjęcia