W czwartek 1 września 2022 r. w naszej szkole, Liceum Klasycznym rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2022/2023.

Ten szczególny dzień rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godzinie 15:00 w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, w czasie której zawierzyliśmy Panu Bogu i Matce Najświętszej nadchodzący czas edukacji i naszego rozwoju. Po duchowej strawie przyszedł czas na spotkanie w murach liceum.

 

Głos zabrał Dyrektor Henryk Gut, który powitał uczniów, rodziców i nauczycieli po wakacyjnej przerwie. Szczególnie gorąco zostali powitani uczniowie rozpoczynający naukę w klasie pierwszej naszej szkoły. W swoim przemówieniu inaugurującym rok szkolny 2022/2023, Dyrektor nakreślił plan pracy na rozpoczynający się rok szkolny. Tematem wystąpienia była praca a w szczególności jej rodzaje: praca ręczna, praca umysłowa oraz praca duchowa. „Ponieważ zdolności człowieka są trojakie tzn. fizyczne, umysłowe i duchowe a zatem i praca musi być ręczna, umysłowa i duchowa. Wszystkie trzy rodzaje pracy są ze sobą w jakiś sposób połączone. Pamiętać trzeba, mówił prelegent że jak są trzy rodzaje pracy, tak również są trzy rodzaje lenistwa: fizyczne, umysłowe i duchowe. W związku z powyższym ta potrójna praca jest odpowiedzią na pokonanie lenistwa. Wszelki rozwój i postęp ludzki ażeby był trwały, musi oprzeć się na tej potrójnej pracy”.

 

Po części oficjalnej uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w poszczególnych salach lekcyjnych. Miło było zobaczyć swoje twarze po dwumiesięcznej przerwie. Wszystkim naszym uczniom życzymy zdrowia, energii i zapału w podejmowaniu obowiązków szkolnych, a także wytrwałości w nauce.

 

Zdjęcia