Niech się weseli święty, bo bliski jest zwycięstwa, niech się raduje grzesznik, bo dane jest mu przebaczenie.
Niech powróci do życia poganin, bo do życia jest powołany. W małym Świętym Dziecku Bóg daje nam zbawienie.
Niech Gwiazda Betlejemska zwiastuje nam, w sercu na nowo tę dobrą nowinę, niech się rozraduje serce i uwierzy Jezusowi,
niech się umocni nadzieją na cały Nowy Rok!

 

 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,
w imieniu całej społeczności Liceum Klasycznego,
życzę, aby wszechmogący Bóg,
który przyjdzie do nas jako dziecko,
prawdziwie zagościł w sercach Waszych.
Niech jego Miłość przyniesie Wam pokój i szczęście,
które mogą zmieniać nas a przez nas cały świat.
Niech Najświętsza Maryja Panna i Święty Józef
ukazują Wam drogę do prawdy,
którą jest Jezus Chrystus.

Henryk Gut