imię i nazwisko funkcja, nauczane przedmioty
Gut Henryk dyrektor, filozofia
Butler Katarzyna chemia, fizyka
Bednarczyk Aneta język polski, wiedza o kulturze, retoryka
Borkowska Karolina język polski
Geżyńska Izabela język łaciński, język grecki
Czartoryski Paweł wychowanie fizyczne
Gołaś Joanna matematyka, podstawy przedsiębiorczości
Justowicz Jarosław historia, historia i społeczeństwo
Jankowski Krzysztof religia
Sakowska Dominika język francuski
Sobczak Marta wychowanie fizyczne
Suska Katarzyna matematyka, informatyka
Pszczółkowska Marzena biologia
Plucińska Bożena geografia
Toporek Marta rewalidacja
Olszewska Anna język angielski
Zawrotny Grzegorz religia
Żukowski Ryszard WDŻ, WOS, retoryka, kaligrafia
Żduńczyk Sylwester Religia
Dąbkowski Adam edukacja dla bezpieczeństwa
Żukowska Anna biblioteka