imię i nazwisko funkcja, nauczane przedmioty
Gut Henryk dyrektor, filozofia
Butler Katarzyna chemia
Bednarczyk Aneta język polski, wiedza o kulturze
Borkowska Karolina język polski
Geżyńska Izabela język łaciński, język grecki
Czartoryski Paweł wychowanie fizyczne
Gołaś Joanna matematyka
Justowicz Jarosław historia, historia i społeczeństwo
Jankowski Krzysztof religia
Kaczorowska Ewa podstawy przedsiębiorczości
Sakowska Dominika język francuski
Sikora Edyta język polski
Sobczak Marta wychowanie fizyczne
Suska Katarzyna matematyka, informatyka
Pszczółkowska Marzena biologia
Plucińska Bożena geografia
Toporek Marta rewalidacja
Olszewska Anna język angielski
Żukowska Anna biologia
Żukowski Ryszard WDŻ, WOS, retoryka
Żduńczyk Sylwester Religia
Dąbkowski Adam edukacja dla bezpieczeństwa
Grzeszczyk Krystyna Plastyka