Po wielu dniach pracy z dala od murów szkolnych  nadszedł dzień, w którym uczniowie otrzymali świadectwa szkolne otrzymując promocję do następnej klasy. Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęliśmy Mszą Świętą, której przewodniczył ks. Krzysztof Łapiński. Celebrans skierował do nas słowo, które było dla nas bardzo pokrzepiające. Jednocześnie zwrócił uwagę na zachowanie bezpieczeństwa pod każdym względem w czasie wakacji. Bliskość z Panem Bogiem w tym czasie jest tego gwarancją.

 

Po Mszy Świętej udaliśmy się do ogrodu w celu kontynuowania dalszej części uroczystości zakończenia roku szkolnego.

 

 Dyrektor KLASYKA przekazał najlepsze życzenia uczniom i nauczycielom z okazji osiągniętych owoców wynikających z pracy dydaktycznej i wychowawczej w minionym roku szkolnym A.D. 2019/2020.

 

Miłym akcentem był moment, w którym dyrektor wręczył najlepszym uczennicom KLASYKA, Magdalenie Sucheckiej oraz Darii Kuzi - nominację do stypendium Prezesa Rady Ministrów.

 

Magdalena Suchecka uczennica klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej, uzyskała średnią ocen w wys. 5,58, natomiast Daria Kuzia – uczennica klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej uzyskała średnią ocen w wys. 5,42.

 

Wyróżnione uczennice za swoją piękną pracę otrzymały gromkie brawa. Kolejnym uczniem, wyróżnionym wieloma nagrodami książkowymi był społecznik naszej szkoły, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, członek Młodzieżowej Rady Miasta w Ostrołęce, uczeń klasy drugiej naszego liceum - Patryk Sakowski. 

 

Gratulujemy!

Łącznie w tym roku szkolnym nasi uczniowie  otrzymali ponad trzydzieści nagród książkowych. Po wręczeniu świadectw i nagród wszyscy uczestnicy wzięli udział w pikniku, zorganizowanym na łonie natury przy łagodnym powiewie wiatru, przy szeleszczących liściach brzóz oraz pięknej muzyce akordeonowej w wykonaniu Pana Zenona Ostasza oraz śpiew pieśni w wykonaniu wszystkich uczestników. Były też oczekiwane rozmowy uczniów, rodziców i nauczycieli.  Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy życzyli sobie pięknego wypoczynku podczas nadchodzących wakacji.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz lektury gazetki KLASYK.
Chętnych do klasy pierwszej KLASYKA informujemy, że zapisy trwają!!!

 

Notował Henryk Gut

 

Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2020 Zakończenie roku szkolnego 2020
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2020 Zakończenie roku szkolnego 2020
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2020 Zakończenie roku szkolnego 2020
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2020 Zakończenie roku szkolnego 2020
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2020 Zakończenie roku szkolnego 2020
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2020 Zakończenie roku szkolnego 2020
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2020 Zakończenie roku szkolnego 2020
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2020 Zakończenie roku szkolnego 2020
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2020 Zakończenie roku szkolnego 2020
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2020 Zakończenie roku szkolnego 2020