imię i nazwisko funkcja, nauczane przedmioty
Gut Henryk dyrektor, filozofia
Bednarczyk Aneta język polski, retoryka, wiedza o kulturze, zajęcia artystyczne
Borkowska Karolina język polski
Butler Katarzyna chemia, fizyka
Dąbkowski Adam edukacja dla bezpieczeństwa, religia
Drężek Agnieszka Maria rewalidacja
Geżyńska Izabela Jolanta język łaciński i kultura antyczna, język grecki
Gołaś Joanna matematyka, podstawy przedsiębiorczości
Janusiewicz Emilia język angielski
Sakowska Dominika język francuski
Justowicz Jarosław historia, wiedza o społeczeństwie
Kruczyk Iwona rewalidacja
Kurzych Anna rewalidacja
Kuźmińska Renata Justyna rewalidacja
Łada Piotr Edward fizyka, informatyka
Olszewska Anna język angielski
Parda Lidia rewalidacja
Plucińska Bożena geografia
Pszczółkowska Marzena Małgorzata biologia
Sakowska Dominika język francuski
Sobczak Marta wychowanie fizyczne
Sobczak Sławomir Stanisław wychowanie fizyczne
Suska Katarzyna matematyka, informatyka
Zagroba Urszula  
Zawrotny Grzegorz religia
Żebrowska Małgorzata geografia
Żukowska Anna Barbara biologia
Żukowski Ryszard historia i teraźniejszość, kaligrafia, retoryka, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
Piotrak Joanna Zdzisława Język francuski
Toporek Marta rewalidacja