Dnia 23 stycznia 2020r. młodzież naszego liceum uczestniczyła w konferencji w hotelu Amicus przy parafii św.Stanisława Kostki w Warszawie.
Wykład prowadził ks.prof.Tadeusz Guz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Spotkanie dotyczyło promocji książki ks.kard.Roberta Saraha,prefekta Kongregacji ds.Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów,,Wieczór się zbliża a dzień już się chyli",która jest o kryzysie wiary i sposobach jego przezwyciężenia.Spotkanie z ks.prof.Guzem zgromadziło salę pełni słuchaczy.Naszym uczniom po zakończeniu wykładu udało się przeprowadzić z ks.prof.Tadeuszem wywiad,który opublikujemy niedługo w naszej szkolnej gazetce,,Klasyk".