Kiedy myślę o etapie nauki w liceum, czuję wdzięczność. Cieszę się, że trafiłam do Liceum Klasycznego – szkoły bez wątpienia wyjątkowej. To, co wyróżniało Liceum Klasyczne, to personalne podejście do ucznia. Będąc tam, doświadczałam, że każdy członek tej społeczności jest naprawdę ważny – bez względu na stopnie czy wygląd. W ten sposób szkoła stworzyła przyjazną, bezpieczną atmosferę, w której dobrze się pracowało.

Zaangażowanie i starania nauczycieli, by przekazywana wiedza była zrozumiała dla uczniów, zaowocowały tym, że nie musiałam pobierać korepetycji – lekcje w szkole w zupełności wystarczyły mi, by przygotować się do matury. Wsparcie kadry pedagogicznej nie ograniczało się jednak tylko do tematów zajęć – nauczyciele, a przede wszystkim Pan Dyrektor, byli gotowi przyjąć i wysłuchać ucznia, z jakimkolwiek problemem przychodził.

Dziś, studiując, doceniam także wkład szkoły w kształtowanie charakteru i właściwych postaw, poszerzanie horyzontów poprzez organizowanie warsztatów, spotkań z wykładowcami, wyjazdów na sympozja naukowe. Jestem wdzięczna Liceum Klasycznemu za towarzyszenie mi w odkrywaniu talentów i pomoc w ich rozwijaniu.

Wybór Liceum Klasycznego to decyzja, z której jestem dumna.

 

Karolina Orłowska

 

Wspominając Liceum Klasyczne na myśl przychodzą mi dwa słowa: rodzina i przystępność. To pierwsze przede wszystkim dlatego, że LK cechuje wyjątkowa, rodzinna atmosfera, co można odczuć niezależnie od ilości osób w grupach.

 

Cenne z punktu widzenia wzajemnej integracji były różnego rodzaju wydarzenia organizowane przez szkołę jak np. Dzień Sportu, Rodziny, czy też Dzień Otwarty, a także wiele przedstawień.

Przystępność natomiast pojawiała się na trzech płaszczyznach, pierwsza to osoba p. Dyrektora, którego drzwi gabinetu zawsze były otwarte dla uczniów niezależnie od sprawy. Druga natomiast to grono pedagogiczne – kompetentne i zarazem życzliwe w stosunku do uczniów i niejednokrotnie wykazujące się wielką wyrozumiałością. Jednocześnie bardzo chętne do wzajemnej współpracy przy wcześniej wspomnianych wydarzeniach.

 

Przystępność Liceum Klasycznego wyraża się również w możliwości dowolnego łączenia przedmiotów rozszerzonych bez narzuconego z góry podziału na profile, co ma kluczowe znaczenie przy rekrutacji na określone kierunki studiów, przy jednoczesnej oszczędności czasu.

Gorąco Polecam !

 

Krzysztof Krasowski