Natalia Krzyżak – uczennica klasy maturalnej naszego liceum odebrała w dniu dzisiejszym z rąk Wicekuratora Mazowieckiego kuratorium Oświaty stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Natalia na koniec drugiej klasy liceum uzyskała średnią powyżej 5 oraz wzorową ocenę z zachowania. W przyszłości Natalia zamierza studiować dietetykę.

Uroczystość miała miejsce w dniu 24 listopada 2017 r.  w Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu w której wzięli udział wyróżnieni uczniowie ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych  powiatów: ostrołęckiego, wyszkowskiego, ostrowskiego, makowskiego i przasnyskiego, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele władz oświatowych a także władz samorządowych w/w powiatów.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom, otrzymującym promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub tym, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy co najmniej dobre. Mottem tegorocznej uroczystości było hasło:

    „NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS” -  Nie uczymy się dla szkoły lecz dla życia.

Słowa życzeń dla wyróżnionych stypendystów skierował wicekurator Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie, przedstawiciel wojewody mazowieckiego oraz gospodarz uroczystości. Na twarzach wyróżnionych uczniów widać było radość i uśmiech. Uczniowie zespołu szkół powiatowych w Przasnyszu przygotowali piękny koncert muzyczny, który został nagrodzony gromkimi brawami. Po zakończeniu uroczystości gospodarze ugościli uczestników poczęstunkiem za który bardzo dziękujemy.

Sporządził Henryk Gut

Stypendium prem...
Stypendium premiera 2017 Stypendium premiera 2017
Stypendium prem...
Stypendium premiera 2017 Stypendium premiera 2017
Stypendium prem...
Stypendium premiera 2017 Stypendium premiera 2017
Stypendium prem...
Stypendium premiera 2017 Stypendium premiera 2017
Stypendium prem...
Stypendium premiera 2017 Stypendium premiera 2017