Dobiegł czas nauki i zaangażowania dla naszych uczniów którzy w ubiegły piątek otrzymali świadectwa ukończenia Liceum Klasycznego i stali się absolwentami naszej szkoły. Po raz ostatni uczestniczyli we Mszy Świętej jak uczniowie Liceum Klasycznego. Mszy Świętej przewodniczył ks. Marian a homilię wygłosił ks. Krzysztof, nawiązując do trudu pracy jaką włożyli uczniowie w czasie edukacji w szkole, upraszając dla młodzieży darów Ducha Świętego. We Mszy Świętej były widoczne poczty sztandarowe Liceum Klasycznego, Liceum im. J.Bema w Ostrołęce oraz Liceum im. C.K.Norwida w Ostrołęce.


Ceremonia wręczenia świadectw oraz oficjalne zakończenie roku szkolnego miało miejsce w szkole w godzinach popołudniowych. W uroczystości brali udział poza uczniami klasy maturalnej również przedstawiciele klas młodszych, przedstawiciele samorządu uczniowskiego a także nauczyciele i rodzice uczniów. Na wstępie głos zabrał dyrektor szkoły Henryk Gut. W swoim wystąpieniu nawiązał do pracy i atmosfery, która towarzyszyła uczniom w czasie trzyletniego pobytu w naszej szkole, życząc jednocześnie wysokich celów i pięknego człowieczeństwa na dalszym etapie życia.


Następnie maturzyści pod kierunkiem Pawła Załęskiego, Patrycji Kądewicz oraz Gabrieli Dymerskiej, przedstawili program słowno – muzyczny z piękną recytacją słowa i śpiewem pieśni. Po zakończeniu programu słowno-muzycznego przedstawiciele klas młodszych przygotowali podziękowanie naszym tegorocznym maturzystom.
Na zakończenie uroczystości Pani Bożena Plucińska wraz z dyrektorem Henrykiem Gutem wręczyli absolwentom świadectwa ukończenia liceum. Kilkoro uczniów oraz niektórzy rodzice otrzymało wyróżnienia w postaci nagród książkowych za szczególne osiągnięcia oraz wkład w dobro szkoły, co jest naszą tradycją. Na zakończenie wszyscy uczestnicy uroczystości spotkali się na herbacie i ciastkach.


Notował H.G.

Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego maturzystów 2018 Zakończenie roku szkolnego maturzystów 2018
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego maturzystów 2018 Zakończenie roku szkolnego maturzystów 2018
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego maturzystów 2018 Zakończenie roku szkolnego maturzystów 2018
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego maturzystów 2018 Zakończenie roku szkolnego maturzystów 2018
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego maturzystów 2018 Zakończenie roku szkolnego maturzystów 2018