Zaczeliśmy Wielki Post! I jak zwykle,co roku ustalamy różne wyrzeczenia, nakładamy na siebie ograniczenia-zero cukru ,czy oglądania TV po to, aby….. już od świąt wyrównać deficyty:)
Czy to o to chodzi?
Aby podejść do tego okresu inaczej warto chyba zadać sobie pytanie – po co to wszystko?
Czemu ten czas ma służyć?
Okres Wielkiego Postu ma jeden zasadniczy cel –ma zbliżyć ciebie i mnie do Boga.
Sposób, w jaki ten cel zrealizujemy nie ma być tylko naszym pomysłem, a raczej ma być efektem „przegadania” tego z Panem Bogiem właśnie i może wtedy okaże się, że warto wziąć pod uwagę inne jeszcze sprawy poza tą, że nie będę jadła czekolady 😉
Poniżej przedstawiamy kilka słów naszych uczniów tego jak Oni postrzegają ten czas oraz jakie mają postanowienia wielkopostne
Mamy nadzieję, że może niektórych zainspirują 🙂
Środa Popielcowa przypadająca w tym roku na 17 lutego jest początkiem Wielkiego Postu w Kościele katolickim. Rozpoczyna ona okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości - świąt Wielkiej Nocy. Tego dnia podczas Mszy Świętej księża posypują głowy wiernych popiołem, symbolicznie przypominając o potrzebie pokuty i nawrócenia. Wielki Post ma na celu umocnienie więzi z Bogiem. Połączony z modlitwą i uczynkami miłosierdzia staje się sposobem zwrócenia uwagi ku Bogu, bliźnim i samym sobą. Post pomaga nam uświadomić sobie obecność Boga w otaczającym nas świecie. Dla mnie okres Wielkiego Postu jest czasem pracy nad sobą, pracy nad swoim sercem. Chwilą, aby zastanowić się nad swoim życiem i postępowaniem, ale przede wszystkim jest też okazją, na polepszenie i wzmocnienie relacji z Panem Bogiem. Tak więc niech czas Wielkiego Postu i pragnienie nawrócenia pomoże nam w otwarciu się na innych, w dostrzeżeniu godności tych, z którymi budujemy Kościół - nasz wspólny dom.
Gabriela W. - uczennica klasy III
Wielki Post dla mnie osobiście jest czasem przemyśleń nad samym sobą i istotą człowieka .Ten okres przypomina nam o tym że człowiek został stworzony do życia wiecznego, a tutaj na Ziemi jesteśmy jedynie przejściowo .Ten czas powinien być dla każdej osoby wierzącej momentem przemyśleń czy dobrze postępuję, czy jestem dobrym człowiekiem i czy naprawdę kocham Boga. Myślę że te pytania pozwolą dobrze przygotować się na Święto Zmartwychwstania Pańskiego.
Jednym z takich elementów są postanowienia wielkopostne, które pozwalają człowiekowi troszkę się umartwić i tym samym zrozumieć bardziej sens cierpienia Pana Jezusa na krzyżu. Moimi postanowieniami na Wielki Post w tym roku będzie uczestnictwo na nabożeństwach Gorzkich Żali oraz powstrzymywanie się od wygodnictwa, które towarzyszą mi dosyć często.
Patryk- uczeń klasy III
Wielki Post to okres wyjątkowy przygotowuje nas do najważniejszego wydarzenia w roku dla chrześcijan-Wielkanocy
Oprócz oczekiwania na zmartwychwstanie Jezusa jest to też czas, w którym możemy spróbować swoich sił w przestrzeganiu postanowień. Dla mnie w tym roku najważniejszym postanowieniem jest poprawienie swojej systematyczności i motywacji do osiągania coraz lepszych wyników w nauce.
Gabrysia- uczennica klasy II A
Wielki Post jest to czas 40 dni, które mogą nas zbliżyć do Boga, drugiego człowieka i samego siebie.
Dostajemy od Kościoła konkretne wskazówki jak to zrobić . Post ,modlitwę i jałmużnę, jako wskazanie drogi.
Postanowieniami na Wielki Post mogą być:
- modlitwa osobista ,nie musi być to tylko wyłącznie odmawianie rózańca, modlitw,ale wystarczy chwila w ciągu dnia aby porozmawiam własnymi słowami z Panem Bogiem
- zrezygnowanie z nadmiaru bodźców( internet,telewizja)
-post od marudzenia, narzekania, obgadywania
- można zrobić porządek w szafie, garderobie i oddać książki czy ubrania potrzebującym.

Daria-uczennica klasy II A