Po zmaganiach z językiem polskim i matematyką, przyszedł czas na język obcy. Wszyscy maturzyści wybrali język angielski. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9 i trwał 120 minut. Arkusz egzaminacyjny składał się z kilku części: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych i wypowiedzi pisemnej.

Zdjęcia