Dzień 22 grudnia 2022 r. przejdzie do historii jako ważne wydarzenie w działalności Stowarzyszenia Rodzina Polska w Ostrołęce.

 

Otóż w tym dniu nasze stowarzyszenie nabyło budynek znajdujący się przy ul. Szpitalnej 2 w Ostrołęce wraz z działką od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce z przeznaczeniem na działalność oświatową.

W tym miejscu wielu z czytelników zada sobie pytanie, skąd stowarzyszenie pozyskało tak duże środki na zakup powyższego obiektu. Otóż w dniu 22 lipca 2022 r. Minister Edukacji i Nauki, Pan Przemysław Czarnek wydał rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej. Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pojawił się komunikat w sprawie inwestycji w szkołach niesamorządowych. Program „Inwestycje w Oświacie to wsparcie przeznaczone na inwestycje w szkołach niesamorzadowych, które nie mogły zostać objęte finansowaniem w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Powyższy program wypełnia tę lukę i umożliwił Stowarzyszeniu Rodzina Polska pozyskanie środków na zakup powyższego obiektu. Na podstawie wytycznych wynikających z w/w rozporządzenia oraz po zasięgnięciu informacji o możliwości nabycia w/w obiektu od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Stowarzyszenie Rodzina Polska złożyło stosowny wniosek na zakup obiektu oraz na montaż instalacji fotowoltaicznej. W dniu 19 października 2022 r. na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki ukazał się komunikat o pierwszych rozstrzygnięciach w ramach programu ukierunkowanego na realizację inwestycji w szkołach i placówkach niesamorządowych. Na liście beneficjentów pod pozycjami 53,54 znalazło się Stowarzyszenie Rodzina Polska, które otrzymało dotację na łączną kwotę 2 290 000 zł. W/w środki zostały przeznaczone na zakup obiektu przy ul. Szpitalnej 2 w Ostrołęce oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

 

W obecnym stanie budynek nie nadaje się do bezpośredniej eksploatacji, ponieważ wymaga kapitalnego remontu. Mam nadzieję, że wystarczy nam determinacji i siły woli oraz znajdą się życzliwi ludzie i wspólnymi silami doprowadzimy ten obiekt do użytku, gdzie młodzież Liceum Klasycznego będzie mogła kontynuować rozwój swoich talentów. Liczę tutaj na pomoc władz samorządowych Miasta Ostrołęki oraz innych organizacji mogących pomóc temu przedsięwzięciu.

Pragnę zauważyć, że patronem tego miejsca jest św. Józef i jestem przekonany, że ma swój znaczny udział w dotychczasowych staraniach o pozyskanie tego obiektu. Liczę na dalszą Jego pomoc w przeprowadzeniu remontu tego budynku.

 

Na zakończenie jeszcze raz pragnę wyrazić ogromną wdzięczność Ministrowi Edukacji i Nauki - Panu Przemysławowi Czarnkowi za tak wspaniały prezent jaki otrzymaliśmy na tegoroczne święta Bożego Narodzenia.
Panie Ministrze Bóg zapłać.

 

Notował Henryk Gut

 

Nowa siedziba L...
Nowa siedziba Liceum Klasycznego Nowa siedziba Liceum Klasycznego
Nowa siedziba L...
Nowa siedziba Liceum Klasycznego Nowa siedziba Liceum Klasycznego
Nowa siedziba L...
Nowa siedziba Liceum Klasycznego Nowa siedziba Liceum Klasycznego
Nowa siedziba L...
Nowa siedziba Liceum Klasycznego Nowa siedziba Liceum Klasycznego
Nowa siedziba L...
Nowa siedziba Liceum Klasycznego Nowa siedziba Liceum Klasycznego
Nowa siedziba L...
Nowa siedziba Liceum Klasycznego Nowa siedziba Liceum Klasycznego
Nowa siedziba L...
Nowa siedziba Liceum Klasycznego Nowa siedziba Liceum Klasycznego
Nowa siedziba L...
Nowa siedziba Liceum Klasycznego Nowa siedziba Liceum Klasycznego
Nowa siedziba L...
Nowa siedziba Liceum Klasycznego Nowa siedziba Liceum Klasycznego
Nowa siedziba L...
Nowa siedziba Liceum Klasycznego Nowa siedziba Liceum Klasycznego