W dniu dzisiejszym 24 marca 2023r. w Hali Gołasia w Ostrołęce odbyło się Forum Edukacyjne dla uczniów , którzy kończą szkołę podstawową. Poszczególne szkoły ponadpodstawowe z Ostrołęki prezentowały swoje placówki. Liceum Klasyczne również było obecne na forum edukacyjnym co łatwo zauważyć po atmosferze załączonej na fotografiach i filmach. Młodzież naszej szkoły przedstawiła krótki program przedstawiający misję i charakter naszego liceum. Można to dostrzec na drzewie przedstawiającym naszą wspólnotę. Szczególnie polecamy młodzieży zainteresowanej dalszym kształceniem w liceum, naszą propozycję zapisaną na „Drzewie”.


Tutaj zostawiamy Wam miejsce na przemyślenia co oznaczają poszczególne napisy zamieszczone na koronie „Drzewa”.
Życzymy owocnej lektury i zapraszamy do naszej wspólnoty szkolnej.


Przyjdź i przekonaj się!


Więcej informacji już wkrótce.


Podziękowania dla wszystkich, którzy brali udział w przygotowaniu i realizacji promocji naszej szkoły na tegorocznym forum.

Zespół redakcyjny

 Zdjęcia